Welkom

 logo-ggz-de-linde

Welkom!

 

De Linde maatschappelijk werk is een vrijgevestigde praktijk die maatschappelijke begeleiding biedt.

Mijn ervaring leert dat psychische problemen, zoals somberheid, angstklachten en spanningsklachten  vaak gepaard gaan met problemen op andere gebieden. Schulden, woonproblemen, dagbesteding, maar bijvoorbeeld ook het organiseren van je huishouden worden hierdoor bemoeilijkt. Binnen mijn praktijk heb ik aandacht voor alle levensgebieden en de samenhang daartussen.

Ik ben maatschappelijk werker, maar mijn stijl is counselend van aard. Dat wil zeggen dat ik altijd samen met jou op zoek ga naar waarom een situatie is ontstaan, en nog steeds voortduurt. Door dit te combineren met een hele concrete en pragmatische insteek, creëren  we samen duurzame resultaten!