Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding

Aanmelding geschiedt over het algemeen via de gemeente. Ik werk vooral voor de gemeente Pijnacker en Lansingerland. Er is dan al een voornemen tot het afgeven van een indicatie. Maar ook netwerkpartners of clienten zelf kunnen contact opnemen voor overleg of een begeleiding passend zou zijn in een situatie. Dat kan via de volgende kanalen:

  • via het contactformulier op de site
  • via de email: info@delindemw.nl
  • Per telefoon: 06-42036279
Werkwijze na ontvangst indicatie
Intake

Tijdens de intake maken we kennis en nemen het ondersteuningsplan door. Op basis hiervan stellen we gezamenlijk het zorgplan op. Indien er zeer dringende zaken zijn die niet kunnen wachten, dan maken we daar waar mogelijk direct een begin mee.

Begeleiding

Tijdens de begeleiding werken we toe naar de doelen die je graag wilt bereiken en zoals we die hebben omschreven in het zorgplan. We streven naar een situatie waarin je in de toekomst weer zelf in staat bent om de problemen die je tegenkomt op te lossen.

De begeleidingsgesprekken vinden afhankelijk van de vraag plaats bij jouw thuis, op kantoor of een andere plek die op dat moment gewenst is. Bijvoorbeeld in de wijk of op je werk.

Afsluiting en evaluatie

Aan het einde van het begeleidingstraject volgt een evaluatie en stellen we gezamenlijk een plan op waardoor je in staat bent om met eventuele toekomstige moeilijkheden om te gaan. Hier betrekken we waar nodig zoveel mogelijk je sociale netwerk bij.